Prosiect Adfer Poblogaeth Britheg y Gors Elái Uchaf

Marsh Fritillary

Marsh Fritillary

Ers Awst 2015, mae Ymddiriedolaeth Nature De a Gorllewin Cymru wedi bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o adfer y fetaboblogaeth sy'n goroesi, ond sy'n lleihau, o'r glöyn byw Britheg y Gors yn ne Cymru, trwy atgyfnerthu'r boblogaeth. Mae'r Undeb Rhyngwladol Dros Gadwraeth Natur (IUCN) yn diffinio adfer poblogaethau trwy atgyfnerthu fel a ganlyn:

'The international movement and release of an organism into an existing population of conspecifics. Reinforcement aims to enhance population viability, for instance by increasing population size, by increasing genetic diversity, or by increasing representation of specific demographic groups or stages.' IUCN (2013)

Mae cynsail i atgyfnerthu poblogaethau mewn bobolaeth yng Nghymru yn achos nifer o rywogaethau, gan gynnwys mamaliaid megis y wiwer goch (sciurus vulgaris) a'r bele (Martes martes). Byddai atgyfnerthu poblogaeth ar gyfer prosiect adfer Britheg y Gors yn ddiosgoi yn cynnwys magwraeth gaeth glöynod unigol, o boblogaethau ardaloedd lleol, cyn eu rhyddhau yn ôl i'r boblogaeth yn ne Cymru.

 

Erthygl Bob

 

Reference:

Parry, R.J. (2016) 'Prosiect adfer poblogaeth Britheg y Gors Elai Uchaf', Y Naturiaethwr 3 (5) (Gwanwyn). pp 15-21.