Spooky Sea Creatures – Seashore Safari

Loading Map....

Description

Celebrate Halloween and Half Term with us at the Cardigan Bay Marine Wildlife Centre – and explore the Spooky Seashore! Discover the diverse world of the rocky shore, encountering creatures from crabs to cockle shells. We will meet in our Discovery Room to chat about the varied marine life we see on our shores and look at some shells and other specimens, before kitting up with buckets, nets and ID guides and heading out to the rock pools. Knowledgeable staff and volunteers will take you through the different species we encounter and teach you loads of fun facts about these different organisms. Return to the discovery room after spending some time on the shore to take part in some arts and crafts activities celebrating scary sea creatures!

Children under 18 must be accompanied by an adult, and we ask for a £2 donation per child for this event. Please ensure you wear suitable clothing, including waterpoofs and plenty of layers, and robust footwear such as walking boots or wellies. Booking is essential for this event as we have a limited capacity; please call 01545 560224 or email info@cbmwc.org to book your place and to avoid disappointment.

Dathlwch Calan Gaeaf a Hanner Tymor hefo ni yn y Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion – ac archwiliwch y Lan Arswydus! Darganfyddwch y byd amrywiol o’r lan creigiog, yn dod ar draws creaduriaid o crancod i cregyn cocos. Byddem yn cyfarfod yn ein Ystafell Archwilio i trafod y bywyd morol amrywiol rydym ni’n gweld ar ein glannau ac edrych ar rhai cregyn a spesimenau, cyn paratoi i fynd mas a codi bwced, rhwyd a canllaw adnabod a fynd allan i’r pyllau creigiog. Bu staff a gwirfoddolion yn cymryd chi trwyddo’r rhywogaethau gwahanol rydym ni’n gweld a dysgu chi llawer o ffeithiau hwyl am yr organebau gwahanol yma. Dychwelwch i’r Ystafell Archwilio ar ol gwario tipyn o amser ar y lan i cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft yn dathlu creaduriaid morol ofnus!

Rhaid for oedolyn hefo plant o dan 18, ac rydym yn gofyn am rhodd o £2 y plentyn am y digwyddiad yma. Gwnewch yn siwr eich fod yn gwisgo dillad addas, yn cynnwys dillad dwrglos a digonedd o haenau, ac esgidiau cadarn er eghraifft esgidiau cerdded neu wellies. Mae archebu yn hanfodol am y digwyddiad yma gan fod gennym gallu cyfyngedig; galwch 01545 560224 neu e-bostiwch info@cbmwc.org i archebu eich lle ac osgoi siom.