Mini Marine Biologists / Biolegwyr Morol Mini

Date/Time
Date(s) - 12 Apr 2017
2:00 PM - 5:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Become a Mini Marine Biologist with the Cardigan Bay Marine Wildlife Centre, with an Easter theme.

Learn about rocky shore animals and their eggs, before going out on a mini rock pooling session to try and find some of these amazing creatures.

Bring some with you back to our centre where you can use our books to have a go at identifying some of the trickier animals using our microscope and other equipment just like a real marine biologist!

You’ll also receive a certificate at the end of the day to celebrate your achievements as a mini marine biologist.

This event is best suited for children aged 6-11, however all ages are accepted. Children must be accompanied by an adult.

Cost
There is a charge of £2 per child for this event.

Clothing
Please ensure that you wear appropriate clothing, including waterproofs and warm layers as we will be outside for some time. Also be prepared to shelter yourself from sunburn and windburn, by bringing sun cream and protective clothing. Sturdy footwear is essential as we will be walking over sometimes slippery and uneven surfaces.

Booking
Booking is essential, please call 01545560224, email info@cbmwc.org or contact us on Facebook at https://www.facebook.com/CBMWC/ to book your place on this event. Thanks very much.

Blenny

Disgrifiad
Dewch yn Biolegydd Morol Mini hefo Canolfan Bywyd Morol Bae Ceredigion, hefo thema Pasg ychwanegol.

Dysgwch amdano anifeiliaid y lan creigiog a’u wyau, cyn fynd allan ar sesiwn pigo pyllau ddwr mini er mwyn ceisio darganfod rhai o’r anifeiliaid anhygoel yma.

Dewch a rhai ohonynt yn ol i’n canlofan lle gallech defynddio ein llyfrau I ceisio adnabod rhai o’r anifeiliaid anoddach gan ddefnyddio ein microsgop ac offer eraill, yn union fel biolegydd morol go iawn.

Fyddech hefyd yn derbyn tystysgrif ar diwedd y diwrnod er mwyn dathlu eich cyflawniadau fel Biolegydd Morol Mini.

Mae’r digwyddiad yma wedi eu ddylunio ar gyfer plant oedran 6 i 11 ond croesi I bob oedran ddod. Rhaid for oedolyn hefo plant.

Cost
Mae yna gost o £2 y plentyn am y digwyddiad yma.

Dillad
Gwnewch yn siwr eich for yn gwisgo dillad priodol, yn cynnwys dillad glaw a haenau twym gan fyddem mas tu fas am dipyn o amser. Hefyd paratowch I cysgodi eich hun wrth llosg haul a llosg gwynt, gan ddod ac eli haul a dillad amddiffynnol hefo chi. Mae esgidiau cadarn yn hanfodol oherwydd byddem yn cerdded dros tir llithrig ac anwasted nawr ac yn y man.

Archebu
Mae angen archebu ar gyfer y digwyddiad yma, plis ffoniwch 01545560224, anfonwch e-bost I info@cbmwc.org neu cysylltwch hefo ni ar Facebook ar https://www.facebook.com/CBMWC/ I archebu eich lle.

Leave a Reply