Marine Mammal Madness – Mamaliaid Morol Mentrus

Date/Time
Date(s) - 16 Aug 2017
2:00 PM - 4:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Join us for our new event; Marine Mammal Madness! Learn all about the different marine mammal species we see in the UK and how they survive in their wonderful environment.

Become an expert on whale calls and learn to identify marine mammal skulls using our own specimens!
Then play some fun interactive games to learn about how marine mammals have specific adaptations, and how they compare against each other in size, from little porpoises to the gigantic fin whale!

Spend the remainder of the session doing some marine mammal crafts, including making pebble paintings of your favourite marine air-breathers, an alluring marine sun-catcher to hang up at home and a mask to become a marine mammal yourself!

All ages welcome however this event is best suited for children aged 6-11 and children must be accompanied by an adult.

There is a charge of £2 per child for this event.

Booking is essential, please call 01545560224 or email info@cbmwc.org to book your place on this event. If you show up to this even without booking we cannot guarantee that we will be able to accommodate you; for this reason we recommend booking in advance to avoid disappointment. Thanks very much.

Ymunwch hefo ni am ein digwyddiad newydd; Mamaliaid Morol Mentrus! Dysgwch amdano’r rhywogaethau gwahanol o mamaliaid morol rydym yn gweld yn y Ddeyrnas Unedig ac sur maent yn goroesi yn eu amgylchedd rhyfeddol.
Ddewch yn arbenigwr am galwadau morfiloedd a dysgwch sut I adnabod penglogiau mamaliaid morol gn ddefnyddio ein samplau ni yn y canolfan!

Yna chwaraewch gemau hwyl a rhyngweithiol er mwyn dysgu sut mae gan mamaliaid morol addasiadau penodol, a sut mae eu hydoedd yn cymharu rhwng eu gilydd, o llamhidyddion fach I morfiloedd asgell enfawr!

Gwariwch gweddill y sesiwn yn creu craftiau mamaliaid morol, yn cynnwys gwneud ddarluniau paent ar cerrig o’ch hoff mamaliaid morol, daliwr haul morol prydferth i hongian i fyny yn eich cartref, a mwgwd er mwyn ddod yn mamal morol eich hunan!

Croesi I phobl o bob oedran ddod ond mae hi gwell am plant oed 6-11, ac rhaid fod oedolyn hefo plant.
Mae yna gost o £2 y plentyn am y digwyddiad yma.

Mae angen archebu ar gyfer y digwyddiad yma, plis ffoniwch 01545560224 neu anfonwch e-bost I info@cbmwc.org er mwyn archebu eich lle. Os ydych yn fynychu i digwyddiad yma heb archebu ni allem gwarantu fydd lle iddoch ac efallai fydd rhaid eich troi I ffwrdd, am y rheswm yma rydym yn awgrymu eich for yn archebu o flaen llaw er mwyn osgoi siom. Diolch yn fawr.