Marine Mammal Madness / Mamaliaid Morol Mentrus

Date/Time
Date(s) - 23 Apr 2017
2:00 PM - 4:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Join us for our new event; Marine Mammal Madness! Learn all about the different marine mammal species we see in the UK and how they survive in their wonderful environment.

Become an expert on whale calls and learn to identify marine mammal skulls using our own specimens!

Then play some fun interactive games to learn about how marine mammals have specific adaptations, and how they compare against each other in size, from little porpoises to the gigantic fin whale!

Spend the remainder of the session doing some marine mammal crafts, including making pebble paintings of your favourite marine air-breathers, an alluring marine sun-catcher to hang up at home and a mask to become a marine mammal yourself!

All ages welcome however this event is best suited for children aged 6-11, children must be accompanied by an adult.

Cost
There is a charge of £2 per child for this event.

Booking
Booking is essential, please call 01545560224, email info@cbmwc.org or contact us on Facebook at https://www.facebook.com/CBMWC/ to book your place on this event. Thanks very much.

b9

Disgrifiad
Ymunwch hefo ni am ein digwyddiad newydd; Mamaliaid Morol Mentrus! Dysgwch amdano’r rhywogaethau gwahanol o mamaliaid morol rydym yn gweld yn y Ddeyrnas Unedig ac sut maent yn goroesi yn eu amgylchedd rhyfeddol.

Dewch yn arbenigwr am galwadau morfiloedd a dysgwch sut i adnabod penglogiau mamaliaid morol gan ddefnyddio ein samplau ni yn y canolfan!

Yna chwaraewch gemau hwyl a rhyngweithiol er mwyn dysgu sut mae gan mamaliaid morol addasiadau penodol, a sut mae eu hydoedd yn cymharu rhwng eu gilydd, o llamhidyddion fach i morfiloedd asfell enfawr!

Gwariwch gweddill y sesiwn yn creu craftiau mamaliaid morol, yn cynnwys gwneud ddarluniau paent ar cerrig o’ch hoff mamaliaid morol, daliwr haul morol prydferth i hongian i fyny yn eich cartref, a mwgwd er mwyn ddod yn mamal morol eich hunan!

Croeso i phobl a plant o bob oedran ddod i’r digwyddiad yma, ond mae hi wedi ddylunio am plant oed 6-11, a rhaid fod oedolyn hefo plant.

Cost
Mae yna gost o £2 y plentyn am y digwyddiad.

Archebu
Mae angen archebu ar gyfer y digwyddiad yma, plis ffoniwch 01545560224, anfonwch e-bost I info@cbmwc.org neu cysylltwch hefo ni ar Facebook ar https://www.facebook.com/CBMWC/ er mwyn archebu eich lle. Diolch yn fawr.

Leave a Reply