Discovering Dolphins – Half Term Fun

Date/Time
Date(s) - 29 Oct 2017
1:00 PM - 3:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Join us this half term to take part in some dolphin watching fun! Our bottlenose dolphins remain in the area until November so take the opportunity to come and spot them with us before they move North and offshore for the winter. Learn all about them in our Discovery Room first of all with some fun games and activities before heading out to the harbour wall to conduct your own mini survey of our autumn residents, with binoculars, ID sheets and knowledgeable staff and volunteers to help you out. Keep an eye out for seal pups and porpoises too! Return to the Discovery Room inspired by your sightings to take part in some arts and crafts to take home with you celebrating our wonderful marine life.

We ask that children under 18 are accompanied by an adult, and for a £2 donation per child. All ages are welcome to attend this event however it is tailored towards children aged 6-11. Booking is essential as we only have a limited capacity, please call 01545 560224 or email info@cbmwc.org to book your place and avoid disappointment.

Adopt a dolphin

Bottlenose Dolphins

Ymunwch a ni hanner tymor yma er mwyn cymryd rhan mewn hwyl a sbri gwylio dolffiniaid! Mae ein dolffiniaid trwyn-botel yn aros yn yr ardal nes mis Tachwedd felly cymerwch y cyfle yma i ddod a gweld nhw hefo ni cyn iddyn nhw symud i’r Gogledd ac alltraeth am y gaeaf. Dysgwch i gyd amdanynt yn ein Ystafell Archwilio yn gyntaf hefo gemau a gweithgareddau cyn fynd allan i’r wal harbwr i cynnal arolwg mini eich hun o’n preswylwyr Hydref, hefo gwydrau, taflenni adnabod, a staff a gwirfoddolion gwybodus i’ch helpu. Cadwch llygad mas am cenau morlo a llamhidyddion hefyd! Dychwelwch i’r Ystafell Archwilio wedi eich ysbrydoli gan bywyd gwyllt Bae Ceredigion i cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft i cymmryd gartref hefo chi i ddathlu ein bywyd morol hyfryd.

Rydym yn gofyn bod oedolyn hefo plant o dan 18, ac am rhoddiad o £2 y plenty. Croesi i bob oedran ddod i’r digwyddiad yma ond mae hi wedi eu ddylunio ar gyfer plant oed 6-11. Mae archebu yn hanfodol gan for ond gennym gallu cyfyngedig, felly galwch 01545 560224 neu e-bostiwch info@cbmwc.org er mwyn archebu eich lle ac osgoi siom.