Cam Ymlaen (Step Forward) – Welsh walk and talk group

Date/Time
Date(s) - 31 Aug 2018
1:30 PM - 3:30 PM

Location
Parc Slip Wildlife Trust Visitor Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Grŵp newydd yw Cam Ymlaen a fydd yn cwrdd yn wythnosol ym Mharc Slip ac yn achlysurol mewn mannau eraill ar draws y sir i gerdded a sgwrsio yn Gymraeg. Byddwn yn cwrdd pob dydd Gwener tu fas i’r ganolfan ymwelwyr ac yna’n mynd am dro hamddenol am ryw ¾ awr i awr cyn dychwelyd am baned yn y caffi.
Cam Ymlaen (Step Forward) is a new group that will meet weekly at Parc Slip and other locations occasionally across the county to walk and chat in Welsh. We will meet every Friday outside the Visitor Centre for a ¾ hour to hour leisurely walk before returning for a cuppa in the café.

Mae cerdded yn cael ei hystyried fel un o’r ffyrdd gorau i chi ymarfer eich corff ac mae’n gallu helpu pawb i fyw bywydau hapus ac iach.

Walking is considered one of the best ways you can exercise your body and it can help everyone to live happy and healthy lives.

Meeting Place: Outside Parc Slip Wildlife Trust Visitor Centre.

Pob dydd gwener 1:30pm gwarchodfa natur Parc Slip, Tondu .
Every Friday 1:30pm Parc Slip Nature Reserve, Tondu.

Mae’r grŵp yn agored i bob oedran ac mae croeso i deuluoedd hefyd.

This group is open to all ages and families are also welcome.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â ni:
marged@menterbroogwr.org | 01656 732200

For more details, contact Marged from Menter Bro Ogwr:
marged@menterbroogwr.org | 01656 732200