Go Creature Crazy

wild_welsh_adventures_web_banner6-small Adventures

If you’ve downloaded our Trail Map and Spotter’s Guide and are hungry for more, here are some bonus creatures, guides and info on things to spot on your adventure in South and West Wales.

Bonus Creatures!

creature-crazyDownload our bonus creatures spotter’s guide for more wildlife to look out for on your adventure…

Bonus Creatures Spotter’s Guide (253KB)

Creature Facts and FAQs

For more information about the wildlife of Skomer visit our FAQ page. Or download one of our factsheets for detailed descriptions of some of the amazing creatures you might spot on your adventures:

Chough (1MB)

Manx Shearwater (1MB)

Owls (1MB)

Puffin (1MB)

Seal (600KB)

Wild_Welsh_Adventures_Web_Banner13
Anturiaethau

Os ydych chi wedi lawrlwytho ein Map Llwybrau a’r Canllaw Adnabod ac yn dyheu am fwy, dyma rai creaduriaid bonws, canllawiau a gwybodaeth am y pethau y gallwch chi eu canfod ar eich antur yn Ne a Gorllewin Cymru.

Creaduriaid Bonws!

creature-crazy

Bonus Creatures Spotter’s Guide (253KB)

Ffeithiau a Chwestiynau Cyffredin am Greaduriaid

Am fwy o wybodaeth am fywyd gwyllt Sgomer ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin. Neu lawrlwythwch un o’n taflenni ffeithiol am ddisgrifiadau manwl o rai o’r creaduriaid rhyfeddol welwch chi o bosib ar eich anturiaethau:

Brân Goesgoch (1MB)(1MB)

Aderyn Drycin Manaw (1MB)

Tylluanod (1MB)

Pâl (1MB)

Morlo (600KB)