Wild Wales Adventures and Legends

Wild Wales Adventures and Legends await…

Our wonderful Welsh wildlife took centre stage for the 2017 Visit Wales Year of Legends campaign.

South and West Wales is home to an incredible array of amazing wildlife and wild places just waiting to be explored. From ancient woodlands to breath-taking islands, from pods of dolphins to majestic Kingfishers…visitors to Wales really are spoilt for choice when looking for a WILD time.

Dive with a Dolphin or Fly with a Kingfisher…

Have you ever dreamed of diving with a pod of dolphins? Or ever wondered what it would be like to fly like a bird? If yes, then you’ll go WILD for our two 360 wildlife adventures below.

dolphin-dive
flight-of-the-kingfisher

360 Experiences Live!

Our amazing 360 degree virtual reality experiences attended the following events in 2017:

If you’d like to try out these experiences for real and learn more about the fantastic wildlife in your area then visit our events page on the website to see where we’re taking them next!

wildlife-spotters-guide

Trail Map and Spotter’s Guide

South and West Wales is packed with wildlife adventures and legendary experiences for your family to enjoy.

Download our trail map and spotter’s guide for what to see where and when.

For suggested routes for your adventure and info on where to stay visit our Plan Your Adventure page.

Win A Family Trip to Skomer Island!

Take your Wild Wales Adventure to the next level with a family stay on Skomer Island, one of the world’s best places to see Atlantic Puffins in the wild. At the end of 2017 we gave away a one night stay for a family of four in the farmhouse on Skomer Island. One lucky family will won the opportunity to see one of the best wildlife spectacles you can experience anywhere on earth.

Go Creature Crazy!

creature-crazyIf you’ve downloaded our trail map and spotter’s guide and are hungry for more, check out our bonus creatures, guides and info on things to spot on your adventure in South and West Wales.

Find out how you can go Creature Crazy here…

Project Partners and Funding

The Wildlife Trust of South and West Wales has partnered with We Are Lucky, the creators of the Island Friends and Woodland Friends stories and educational resources to create this project. Find out more here: www.islandfriends.co.uk

The project has been funded via the Welsh Government’s Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.

wg_funded_port_mono  island_friends_logo_web_address-01

Kingfisher image: Malcolm Brown Dolphin image: Mike Snelle Skomer at night image: H J Hettchen

Anturiaethau a Chwedlau Cymru Wyllt yn aros…

Mae bywyd gwyllt rhyfeddol Cymru’n hawlio’r sylw yn ymgyrch Blwyddyn y Chwedlau Croeso Cymru 2017. Mae De a Gorllewin Cymru’n gartref i gasgliad anhygoel o fywyd gwyllt a llefydd gwyllt rhyfeddol sy’n aros am gael eu harchwilio. O goetiroedd hynafol i ynysoedd trawiadol, o ysgolion o ddolffiniaid i’r Glas y Dorlan mawreddog … mae digon o ddewis i ymwelwyr â Chymru wrth iddyn nhw chwilio am amser GWYLLT.

Deifio gyda Dolffiniaid neu Hedfan gyda Glas y Dorlan…

Ydych chi wedi breuddwydio erioed am ddeifio gydag ysgol o ddolffiniaid? Neu feddwl erioed sut brofiad fyddai hedfan fel aderyn? Os felly, byddwch yn mynd yn WYLLT gyda’n dwy antur bywyd gwyllt 360 isod.

dolphin-dive
flight-of-the-kingfisher

Profiadau 360 Yn Fyw!

Os hoffech chi roi cynnig ar y profiadau hyn go iawn a dysgu mwy am y bywyd gwyllt rhyfeddol yn eich ardal, edrychwch ar ein hadran DIGWYDDIADAU ble cewch gyfle i brofi’r profiad 360 VR llawn gan ddefnyddio ein clustffonau VR:

Cadwch lygad yma am fwy o ddigwyddiadau byw yn ein gwarchodfeydd…

Map Llwybrau a Chanllaw Adnabod

Map Llwybrau a Chanllaw Adnabod

Mae De a Gorllewin Cymru’n llawn anturiaethau bywyd gwyllt a phrofiadau chwedlonol i’ch teulu eu mwynhau.

Lawrlwythwch ein map llwybrau a’r canllaw adnabod ar gyfer beth i’w weld ble a phryd.

Am awgrymiadau ar gyfer llwybrau antur a gwybodaeth am ble gallwch aros ewch i’n tudalen Cynllunio Eich Antur.

Cyfle i Ennill Trip i’r Teulu i Ynys Sgomer!

Ewch â’ch Antur Cymru Wyllt i’r lefel nesaf gan roi cyfle i’r teulu aros ar Ynys Sgomer, un o’r llefydd gorau yn y byd i weld Palod Atlantaidd yn y gwyllt.
Rydym yn cynnig noson am ddim i deulu o bedwar yn y ffermdy ar Ynys Sgomer. Bydd un teulu lwcus yn ennill cyfle i weld golygfa o un o ryfeddodau natur gorau’r byd.
Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi ennill y trip i Sgomer yma…

Gwyllt am Greaduriaid!

CREADURIAID BONWSOs ydych chi wedi lawrlwytho ein map llwybrau a chanllaw adnabod ac yn dyheu am fwy, edrychwch ar y creaduriaid bonws, y canllawiau a’r wybodaeth am bethau i’w canfod ar eich antur yn Ne a Gorllewin Cymru.

Rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi fynd yn Wyllt am Greaduriaid yma… …

Partneriaid a Chyllid y Prosiect

Mae Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda We Are Lucky, sydd wedi creu straeon ac adnoddau addysgol Island
Friends a Woodland Friends i greu’r prosiect hwn. Rhagor o wybodaeth yma: www.islandfriends.co.uk

Mae’r prosiect wedi cael ei gyllido drwy gyfrwng Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy’n ceisio annog syniadau newydd am gynnyrch arloesol gan weithio mewn partneriaeth, a fydd yn cael mwy o effaith ac yn denu mwy o ymwelwyr.

wg_funded_port_mono  island_friends_logo_web_address-01

For more wildlife adventures with Puffin Pal, the Island Friends children’s book series is available now. Buy online at www.islandfriends.co.uk or pick them up at the Welsh Wildlife Centre, Lockley Lodge or Cardigan Bay Marine Wildlife Centre.

Llun Glas y Dorlan: Malcolm Brown Llun Dolffin: Mike Snelle Llun Sgomer yn ystod y nos: H J Hettchen