Support wildlife and please donate

Support Wildlife through our Appeals

Make a General Donation

Please Donate Now

Please consider making a general donation or donate to one of our appeals if you want to focus your donation on particular project or area.

If you are unable to make a regular commitment to our work by becoming a member, why not make a donation to show your support and help us to protect precious wildlife habitats on your behalf?

Your support is crucial so we can help wildlife in south and west Wales. You are vital to support our work. Your contribution makes the Trust even more effective and every member strengthens the voice of the Trust.

Thanks to people like you we are able to help wildlife in so many ways.

Please Donate Now

Badger Andrew Parkinson

Wildlife Adoptions

European Badger (Meles meles) © Elliott Neep / ElliottNeep.com

Befriend a Badger – Adoption Pack

Back a badger and support our work promoting a Tuberculosis vaccine as a viable alternative to culling. Badger at the …

Read more
Hedgehog by Tom Marshall

Help a Hedgehog – Adoption Pack

Hedgehogs need our help, with the UK population crashing by 30% over the last 10 years. The income raised from …

Read more

Protect a Puffin – Adoption Pack

Everybody loves puffins! They are an incredibly popular sight in the spring and summer months on Skomer and Skokholm Islands, …

Read more
Seal Skomer

Save a Seal – Adoption Pack

Our wardens and volunteers on Skomer Island closely monitor the population of seals and seal pups on the island during the autumn months. In order …

Read more
Red Squirrel by Jon Hawkins

Save a Squirrel – Red Squirrel Adoption Pack

The Wildlife Trust of South and West Wales is inviting you to adopt a red squirrel, this will help support …

Read more

Join your Local Group

Would you like to learn more about the wildlife on you doorstep and meet other people with an interest in wildlife? The local Groups of the Wildlife Trust of South and West Wales have a full programme of events. These events can range from guided walks, to quizzes or academic talks from the experts, to coffee mornings.

Your support counts. Please help.


Cymraeg

Aelodaeth a’n Cefnogi Ni

Os ydych chi’n poeni am eich bywyd gwyllt lleol a’i ddyfodol, cefnogwch Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ym mha ffordd bynnag sy’n bosib i chi. Mae aelodaeth yn help mawr i ni ofalu am ein bywyd gwyllt lleol.

Cewch gefnogi ein gwaith mewn sawl ffordd. Gallwch ddod yn aelod, cyfrannu rhodd, neu adael rhodd i ni yn eich Ewyllys. Gallwch ddod yn wirfoddolwr a’n helpu ni gydag amrywiaeth eang o feysydd, neu gallwch gefnogi ein hymgyrchoedd a rhoi llais cryfach i ni. Bydd yr adran hon o’r safle’n dweud wrthych chi sut gallwch gymryd rhan.

Dod yn Aelod

Mae aelodaeth yn hanfodol i gefnogi ein gwaith. Mae eich cyfraniad yn gwneud yr Ymddiriedolaeth yn fwy effeithiol fyth ac mae pob aelod yn cryfhau llais yr Ymddiriedolaeth.

Cyfrannu Rhodd

Os nad ydych yn gallu ymrwymo’n rheolaidd i’n gwaith, beth am gyfrannu rhodd i ddangos eich cefnogaeth ac i’n helpu ni i warchod cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr ar eich rhan?

Mabwysiadu Bywyd Gwyllt

Mae gennym sawl cynllun mabwysiadu sy’n helpu i gyllido prosiectau cadwraeth pwysig ledled gwarchodfeydd yr Ymddiriedolaeth, ac yn helpu i warchod a gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt. Y mwyaf poblogaidd yw ein cynllun Gwarchod y Pâl.

Gwirfoddoli

Mae sawl ffordd ymarferol i wirfoddolwyr helpu gyda’n hymdrechion cadwriaethol ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i waith yr Ymddiriedolaeth. Beth bynnag yw eich diddordeb a’ch gallu, mae eich amser sbâr yn werthfawr i ni.

Gall gwirfoddolwyr fod o unrhyw oedran ac yn brofiadol neu’n amhrofiadol. Boed yn chwilio am hyfforddiant a phrofiad i ddilyn gyrfa mewn cadwraeth, eisiau cadw’n heini a chyfarfod pobl newydd yn eich amser sbâr, neu’n chwilio am her newydd ar ôl ymddeol neu wrth gael seibiant o yrfa, gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi.

Cyswllt Corfforaethol

Ydych chi’n berchen ar fusnes sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ac yn poeni am ei effaith ar fywyd gwyllt? Ydych chi’n gysylltiedig â busnes o’r fath? Mae sawl ffordd i ni weithio gyda’r sector corfforaethol er mwyn creu partneriaethau effeithiol a fydd o fudd i dreftadaeth bywyd gwyllt.

Gadael Gwaddol

Mae gwaddol yn ffordd o gyfrannu fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael mwynhau manteision byd natur.

Siopa er budd bywyd gwyllt

Wrth i chi siopa ar-lein bydd yr Ymddiriedolaeth yn derbyn rhodd am yr hyn rydych yn ei brynu.

Ymuno â’ch Grŵp Lleol

’Fyddech chi’n hoffi dysgu mwy am y bywyd gwyllt ar garreg eich drws a chyfarfod pobl eraill sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt? Mae gan grwpiau lleol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau. Mae’r digwyddiadau hyn yn gallu amrywio o deithiau tywys i gwisiau neu sgyrsiau academaidd gan arbenigwyr a boreau coffi.

Mae eich cefnogaeth yn cyfrif. Plîs helpwch.