Wales Shows Enlightened Support for Skokholm Appeal

After launching their £250,000 Appeal to purchase the lighthouse and surrounding land on Skokholm Island the Wildlife Trust of South and West Wales have been bowled over by the support they have received.

In excess of £100,000 has been received through the Appeal so far. This will go a significant way towards the purchase of the land and some of the continued renovation of the farm buildings. It is in part thanks to some wonderful local support and the support of the Trust’s members.

Skokholm Lighthouse - photo by L Maiden

Skokholm Lighthouse – photo by L Maiden

The Trust wishes to purchase the land around the lighthouse in particular as this has the densest population of Manx shearwaters potentially in the world. The land is very fragile and island warden, Jerry Gillham said “We would worry about anyone else buying the lighthouse and land in case damage was done to the incredibly delicate nesting burrows. Worse someone could accidently bring rats on to the island which would do untold damage to the precious ground nesting birds which thrive across the island, including the wonderful puffins, storm petrels and Manx shearwaters.”

The appeal has been helped in part by the generous gift from the estate of Ken Price, a long term member and local group member of the Trust who recently passed away. His legacy means that the Trust’s dream may be achieved.

With £150,000 still to raise the Wildlife Trust is not resting on its laurels however and is still running its appeal, which can be found at their website www.welshwildlife.org. If the Trust manages to raise the full amount it will ensure the future safety of the island as well as giving people the opportunity to experience it themselves (even allowing them the opportunity to stay in a lighthouse!)

Notes for editors

Contact: Sarah Kessell – CEO

s.kessell@welshwildlife.org 01656 724100

Lyndsey Maiden Communications Officer 07799 050805

Photos are available for one time use only – photographer must be credited.

Cefnogaeth i apêl i brynu goleudy

Mae apêl i godi £250,000 er mwyn prynu goleudy Ynys Sgogwm ger arfordir Penfro wedi cael cefnogaeth aruthrol, yn ôl y trefnwyr.

Dywed Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru eu bod eisoes wedi derbyn dros £100,000 diolch i gefnogaeth yn lleol a gan rai o aelodau’r ymddiriedolaeth.

Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw prynu’r goleudy a’r tir o amgylch gan mai yma y mae’r boblogaeth fwyaf dwys o adar Pal Manaw (Manx Shearwater) yn y byd.

Mae’r arian sydd eisoes wedi dod i law yn debyg o fedru talu am brynu rhan helaeth o’r tir a gwneud gwaith adnewyddu sydd angen ei wneud ar adeiladau’r ynys.

Llygod mawr

Dywedodd warden yr ynys, Jerry Gillham: “Fe fyddwn i’n poeni petai rhywun arall yn prynu’r goleudy a’r tir rhag ofn i niwed gael ei wneud i dyllau nythu eithriadol o wanllyd sydd yno.

“Yn waeth na hynny, fe allai rhywun gludo llygod mawr i’r ynys yn ddamweiniol, ac fe fyddai hynny’n gwneud difrod mawr i adar sy’n nythu ar lawr sy’n ffynnu ar draws yr ynys – adar fel y pal, pedryn drycin a pal Manaw.”

Cafodd yr apêl hwb gan rodd o ystâd y diweddar Ken Price – aelod o’r Ymddiriedolaeth a fu farw’n ddiweddar – a adawodd swm sylweddol i’r apêl.

Os fydd yr apêl yn llwyddiannus, mae’n fwriad gan yr ymddiriedolaeth adnewyddu’r goleudy a chaniatáu i bobl dreulio noson ynddo yn y dyfodol.