Why do Red Squirrels wag their tails?

Red Squirrel by Rebecca Vincent

Red Squirrel by Rebecca Vincent

Red Squirrel by Elliot Smith

Red Squirrel by Elliot Smith

A squirrel's bushy tail serves many functions, from helping to keep warm like a blanket in winter or cool as it shades its head in the summer.  The tail also helps with balance as the squirrel climbs and jumps. When sitting still, however, tail wagging indicates that the squirrel is trying to communicate.

Squirrels tend to wag their tails when they are startled or alarmed.  This signals to other squirrels, letting them know to be on their guard and look out for trouble. Tail wags also let other squirrels know if they've encroached on another's  territory. Territorial tail wagging could be followed by a squirrel fluffing up his tail -- that signals aggression.

When squirrels find food such as nuts or seeds, some will be eaten immediately, and some stored away for the cold winter months. Either way, they don't want other squirrels encroaching on their food sources. As they gather food, they often stop and wag their tails at other squirrels to warn them away.

During the breeding season, squirrels communicate in part by using their tails. When a male squirrel sees a female, tail waving helps to gain her attention.  If she likes his 'tail dance', she might decide to mate with him.

Help to support our work with Red Squirrels by adopting one today.

 

Pam mae Gwiwerod Coch yn Siglo’u Cynffonnau?

Mae cynffon drwchus y wiwer yn ddefnyddiol am sawl rheswm, o fod fel blanced i gadw’n gynnes yn y gaeaf neu i gysgodi’r pen rhag gwres yr haf.  Mae’r gynffon hefyd yn help i gadw cydbwysedd wrth i'r wiwer ddringo a neidio. Pan fydd yn eistedd yn llonydd, fodd bynnag, mae siglo'r gynffon yn dangos fod y wiwer yn ceisio cyfathrebu.

Mae gwiwerod yn tueddu i siglo’u cynffonau pan fyddant wedi cael braw.  Bydd hyn yn arwydd i wiwerod eraill i fod ar eu gwyliadwriaeth. Bydd gwiwer yn siglo'i chynffon, hefyd, i roi gwybod i wiwerod eraill os ydynt yn tresmasu ar ei thiriogaeth. Pan fydd gwiwer yn ffluwchio’i chynffon, mae’n ymddwyn yn ymosodol.

Pan fydd gwiwerod yn dod o hyd i fwyd fel cnau neu hadau, bydd peth yn cael ei fwyta ar unwaith, a bydd y gweddill yn cael ei roi i gadw ar gyfer misoedd oer y gaeaf. Y naill ffordd neu’r llall, dydyn nhw ddim eisiau i wiwerod eraill ymyrryd â’u ffynonellau bwyd. Wrth iddynt gasglu bwyd, byddant  yn aml yn stopio a siglo’u cynffonnau ar wiwerod eraill i'w rhybuddio i gadw i ffwrdd.

Yn ystod y tymor bridio, bydd gwiwerod yn cyfathrebu'n rhannol trwy ddefnyddio eu cynffonnau.  Pan fydd gwiwer wryw yn weld un fenyw, bydd siglo cynffon yn help i ddenu ei sylw.  Os yw’r fenyw’n hoffi ' dawns y gynffon’, mae’n bosibl y bydd yn fodlon paru.