Taith Cerdded Bywyd Gwyllt

Date/Time
Date(s) - 19 Dec 2014
2:00 PM - 3:00 PM

Location
Parc Slip Wildlife Trust Visitor Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Group walk Zsuzsanna Bird

Mae’r Ymddiredolaeth Natur yn hapus i gyfleu gyfres newydd o deithiau gerdded o gwmpas Gwarchodfa Natur Parc Slip, sydd yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg.  Dewch am dro o gwmpas y warchodfa efo swyddog natur i chwylio am adar, planhigion, amffibiaid, ymlusgiaid ag infertebratau mewn llawer o cynefinoedd wahanol a gymysg. Byddwn yn cerdded am tua un awr, a bydd rhaid wisgo dillad ag esgidiau addas i’r tu fas.

Return to Parc Slip Events Page