Litter Warriors – Rhyfelwyr Sbwriel

Date/Time
Date(s) - 15 Aug 2017
11:00 AM - 1:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Become a Litter Warrior with the Cardigan Bay Marine Wildlife Centre and become an active part of tackling one of the biggest threats to our oceans today – marine litter. Learn about the different ways litter impacts our marine environment and the various kinds that exist, carry out some activities and discuss what we can do to help, before embarking on a litter picking mission to clean up the beautiful beaches of New Quay with our helpful volunteers. Finish off the session by returning to the centre to create some arts and crafts out of litter, such as ghostly plastic bag jellyfish and plastic bottle nose dolphins to highlight the importance of keeping our seas clean.

This event is free of charge however donations are greatly appreciated.

This event is best suited for children aged 5-11 however all ages are welcome to attend. Children under 18 must be accompanied by an adult.

Please wear sturdy footwear for walking across the beach, and wear plenty of layers in chilly weather and sun cream and a hat in warm weather.

Booking is essential for this event, please call 01545 560224 or email info@cbmwc.org to book your place. Alternatively message us on Facebook for more information.

Dewch yn Rhyfelwr Sbwriel hefo’r Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion a dewch yn rhan gweithredol o taclo un o’r bygythiadau fwyaf I’n moroedd heddiw – sbwriel morol. Dysgwch amdano’r ffyrdd gwahanol mae sbwriel morol yn effeithio ein amgylchedd morol, a’r fathau gwahanol o sbwriel morol sydd yn goroesi, cario allan rhai gweithgareddau a trafod beth gallem ni gwneud I helpu, cyn fynd allan ar genhadaeth I glanhau traethau hyfryd Cei Newydd. Gorffennwch bant y sesiwn gan dychwelyd i’r canolfaner mwyn creu celf a chrefft allan o sbwriel, fer sglefren y mor bag plastic, a dolffiniau trwyn-potel plastig er mwyn uwcholeuo pwysigrwydd o cadw ein moroedd yn glan.

Mae’r digwyddiad yma am ddim ond rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw rhoddion.

Mae’r digwyddiad yma wedi ei ddylunio ar gyfer plant oed 5-11 ong croeso I bob oedran ddod. Rhaid for oedolyn hefo plant o dan 18.

Os gwelwch yn dda, gwisgwvch esgidiau cadarn am cerdded ar draws traethau, a gwisgwch digonedd o haenau rhag ofn bod tywydd gwael. Rydym hefyd yn awgrymu eich fod yn gwisgo eli haul a het mewn tywydd braf, ac yn dod ac eli haul a botel o ddwr hefo chi gan fydden nas tu fas am tipyn o amser.

Mae archebu yn hanfodol am y digwyddiad yma, ffoniwch 01545 560224 neu e-bostiwch info@cbmwc.org er mwyn archebu eich lle os gwelwch yn dda. Neu gallech danfon neges iddom ni ar Facebook am fwy o wybodaeth.

Leave a Reply