Dolphin Detective – Ditectif Dolffin

Date/Time
Date(s) - 26 Jul 2018 until 30 Aug 2018
2:00 PM - 4:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Become a Dolphin Detective with our Living Seas team at the Cardigan Bay Marine Wildlife Centre! Every Thursday afternoon through the school holiday.

Discover more about the bottlenose dolphins of Cardigan Bay through a range of  interactive games and activities, then head out onto New Quay harbour wall for a mini dolphin survey.

We’ll then head back to the Discovery Room where you can  take part in some fun dolphin-themed arts and crafts activities, and receive your ‘Dolphin Detective’ certificate.

The event is aimed at children aged between 6 and 11, but  people of all ages are welcome to attend (under 16s must be accompanied by an adult).

There is a charge of £2 per child.

Booking is essential, please call 01545 560224 or email info@cbmwc.org to book your place.

Dewch yn Ditectif Dolffin hefo’r Canolfan Bywyd Morol Bae Ceredigion!

Dechreuwch wrth dysgu amdano ddolffiniaid hyfryd Bae Ceredigion a mamaliaid morol eraill. Chwaraewch gemau a cymerwch rhan mewn gweithgareddau hwyl I helpu chi I ddysgu ffactiau diddorol fel pa mor fawr mae mamaliaid morol gwahanol, beth mae eu ddarnau corf gwahanol yn cael eu ddefnyddio am a beth maent yn mwynhau bwyta.

Yna ewch allan ar wal yr harbwr I cyfarfod a ein gwirfoddolwyr sy’n cario allan arolygon o’r bae er mwyn cofnodi unrhyw mamaliaid morol fydd yn ymweld a’r bae. Cariwch allan arolwg eich hun a gwelwch pa anifeiliaid fyddech yn gallu adnabod.

Yn olaf, dychwelwch i’r Ystafell Archwilio er mwyn cario allan crefftiau hefo thema dolffiniaid, a derbynnwch eich tystysgrif am ddod yn Ditectif Dolffin cyn diwedd y digwyddiad.

Croeso i bobl o pob oedran ddod i’r digwyddiad yma, ond mae y gweithgareddau wedi eu ddylunio ar gyfer teuluoedd hefo plant oedran 6 i 11 yn benodol.

Mae yna gost o £2 y plentyn am y digwyddiad yma.

Mae angen archebu ar gyfer y digwyddiad yma, plis ffoniwch 01545560224 neu anfonwch e-bost i info@cbmwc.org er mwyn archebu eich lle. Diolch yn fawr.