Dolphin Detective – Ditectif Dolffin

Date/Time
Date(s) - 25 Jul 2017
2:00 PM - 4:00 PM

Location
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre

Category(ies)

Loading Map....

Description

Become a Dolphin Detective with the Cardigan Bay Marine Wildlife Centre!

Start off by learning about the beautiful dolphins of Cardigan Bay and other marine mammals. Play games and take part in great activities helping you to learn fun facts such as how big different marine mammals are, what their various body parts are used for and what their favourite meals are.

Then head out onto New Quay harbour wall to meet our volunteers carrying out surveys of the bay for any marine mammal visitors. Conduct your own mini survey and see what animals you can spot.

Finally, head back to the Discovery Room to carry out some fun dolphin-themed arts and crafts activities, and receive your certificate for becoming a dolphin detective before the end of the event.

People of all ages are welcome to attend this event, however is aimed for children aged between 6 and 11.

There is a charge of £2 per child for this event.

Booking is essential, please call 01545560224 or email info@cbmwc.org to book your place on this event. Thanks very much.

Dewch yn Ditectif Dolffin hefo’r Canolfan Bywyd Morol Bae Ceredigion!

Dechreuwch wrth dysgu amdano ddolffiniaid hyfryd Bae Ceredigion a mamaliaid morol eraill. Chwaraewch gemau a cymerwch rhan mewn gweithgareddau hwyl I helpu chi I ddysgu ffactiau diddorol fel pa mor fawr mae mamaliaid morol gwahanol, beth mae eu ddarnau corf gwahanol yn cael eu ddefnyddio am a beth maent yn mwynhau bwyta.

Yna ewch allan ar wal yr harbwr I cyfarfod a ein gwirfoddolwyr sy’n cario allan arolygon o’r bae er mwyn cofnodi unrhyw mamaliaid morol fydd yn ymweld a’r bae. Cariwch allan arolwg eich hun a gwelwch pa anifeiliaid fyddech yn gallu adnabod.

Yn olaf, dychwelwch i’r Ystafell Archwilio er mwyn cario allan crefftiau hefo thema dolffiniaid, a derbynnwch eich tystysgrif am ddod yn Ditectif Dolffin cyn diwedd y digwyddiad.

Croeso i bobl o pob oedran ddod i’r digwyddiad yma, ond mae y gweithgareddau wedi eu ddylunio ar gyfer teuluoedd hefo plant oedran 6 i 11 yn benodol.

Mae yna gost o £2 y plentyn am y digwyddiad yma.

Mae angen archebu ar gyfer y digwyddiad yma, plis ffoniwch 01545560224 neu anfonwch e-bost i info@cbmwc.org er mwyn archebu eich lle. Diolch yn fawr.

Leave a Reply