Flight of the Kingfisher 360 Wildlife Adventure

Flight of the kingfisher Adventures

Welcome to our ‘Flight of the Kingfisher’ 360 experience!

The fascination of flying has intrigued mankind for centuries. To be able to soar like a bird and glide effortlessly through our beautiful Welsh countryside sounds like a dream impossible…until now!

Join our majestic Kingfisher as she explores the Welsh Wildlife Centre and Teifi Marshes Nature Reserve, Cilgerran.

Kingfisher Fun Facts!

Did you know…

 • A Kingfisher’s feathers are bright blue, orange and white. The female is always more colourful than the male.
 • Kingfishers are expert fishermen and like to eat fish and crayfish.
 • They live in burrows on the edges of streams, lakes and ponds.
 • They sometimes catch their prey by perching on a branch near a river’s edge and quickly dive when they see a fish!
 • They spear a fish with their sharp beak.
 • The Welsh Wildlife Centre and Teifi Marshes Nature Reserve even have their very own Kingfisher bird hide.
 • Kingfishers can grow up to 13 inches long.

We’d love to know what you thought of our Flight of the Kingfisher experience, please feel free to connect with us and leave a comment on our social media pages twitter@WTSWW facebookWildlifeTrustSouthandWestWales

If flying isn’t your thing then how about diving with Common Dolphins? Check out our Dolphin Dive experience.

Flight of the kingfisher © Malcolm Brown

Wild_Welsh_Adventures_Web_Banner9 Anturiaethau

Croeso i’n profiad 360 – ‘Hediad Glas y Dorlan’!

Mae rhyfeddod hedfan wedi ennyn chwilfrydedd dyn ar hyd y canrifoedd. Mae gallu codi i’r entrychion fel aderyn a hedfan yn ddiymdrech drwy gefn
gwlad hardd Cymru’n swnio fel breuddwyd amhosib … tan nawr!

Ymunwch â’n Glas y Dorlan mawreddog wrth iddo archwilio Canolfan Natur Cymru a Gwarchodfa Natur Corsydd Teifi, Cilgerran.

Ffeithiau Hwyliog am Las y Dorlan!

Oeddech chi’n gwybod…

 • Mae plu Glas y Dorlan yn wyn a glas ac oren llachar. Mae’r fenyw bob amser yn fwy lliwgar na’r gwryw.
 • Mae Glas y Dorlan yn bysgotwr arbenigol ac yn hoffi bwyta pysgod a chimwch afon.
 • Maent yn byw mewn tyllau ar lannau nentydd, llynnoedd a phyllau
 • Weithiau maent yn dal eu hysglyfaeth drwy glwydo ar ganghennau ar lan afon ac wedyn deifio’n gyflym wrth weld pysgodyn!
 • Maent yn trywanu pysgod gyda’u pig miniog.
 • Mae gan Ganolfan Natur Cymru a Gwarchodfa Natur Corsydd Teifi guddfan adar benodol ar gyfer Glas y Dorlan.
 • Gall Glas y Dorlan dyfu i fod hyd at 13 modfedd o hyd.

Byddem wrth ein bodd yn clywed beth oedd eich barn chi am ein profiad Hediad Glas y Dorlan felly mae croeso i chi gysylltu â ni a gadael sylw ar ein
tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol twitter@WTSWW facebookWildlifeTrustSouthandWestWales

Os nad ydych chi’n hoff o hedfan, beth am ddeifio gyda Dolffiniaid Cyffredin? Edrychwch ar ein profiad Deifio gyda Dolffiniaid..

Llun Glas y Dorlan © Malcolm Brown